Доставки

 • Индивидуална балистична защита
 • Въоръжение за полицейски и армейски подразделения
 • Специализирана екипировка
 • Тактически дрехи, обувки, тактически жилетки
 • Пълна гама от снайперни пушки за нуждите на МО и МВР
 • Колиматорни и оптически прицели
 • Тактически аксесоари за щурмово оръжие
 • Лазерни целеуказатели и тактически фенери
 • Средства за наблюдение – дневни, нощни и термовизионни.
 • Военна водолазна екипировка
 • Екипировка и парашути за височинни скокове
 • Навигационна и комуникационна техника
 • Комплекти за тактическо разузнаване
 • Симулативни боеприпаси за реалистична тренировка
 • Електронни симулатори за обучение
 • Комплекти за оцеляване и пречистване на вода
 • Бронирани сухопътни транспортни средства
 • Артилерийски системи.
;