Академия Министерство на вътрешните работи

Съвместно с Академията МВР са проведени редица курсове по различни тематики свързани с полицейската тактика , тренировки „Сила срещу сила” използването на полицейски спрей и палка и други помощни средства , а така също и презентации по въпросите на пълния спектър на полицейското и специализираното въоръжение и екипировка. Фирма Берета Трейдин ООД регулярно е подпомагало Академията на МВР с мостри и учебни материали с оглед запознаването на курсантите с най- новите тенденции в областта на технологиите и средствата за опазване на обществения ред.

;