Дирекция „Противодействие на тежката и организирана престъпност“

БЪЛГЕРИЪН АРМС ЕНД ДИФЕНС СИСТЕМС ЕООД подпомага Дирекция Противодействие на тежката и организирана престъпност с консултации и обучение на служителите с цел осигуряване на съвременна екипировка и обучение. В досегашната ни дейност сме организирали серия от курсове „Сила срещу сила” за служителите от специализираните звена на дирекцията.

;