Военна Академия

Фирмата си сътрудничи с Военна Академия по въпросите на нови и перспективни разработки в областта на отбраната и програмата „Войник на бъдещето” с консултации, презентации е предоставяне на мостри от най- съвременни образци техника , екипировка и въоръжение.

;