Консултантска дейност

Фирмата е специализирана в областта на консултации по проекти свързани с нуждите на Отбраната и Вътрешната сигурност и най-вече в областта на създаването на концептуални решения в областта на:

Техника и въоръжение

Нашият екип се състои от подготвени специалсти в областа на техниката и въоръжението запознати с най- модерните постижения в тази област. Нашата дейност се състои в:

Консултации в областа на съвременните тенденции в развитието на военната техника и въоръжение. Определяне на най- подходящ продукт с оглед на специфичните изисквания на конкретния ползвател

Военни и полицейски системи за комуникация, наблюдение, разузнаване и контрол

Консултации в областа на използването и интегрирането на модерни комуникационни решения и технологии. Разработки в областта на C4I решенията, наблюдение, видеоконтрол, полеви и разузнавателни системи и т.н. компоненти и цялостни решения.

Обучение и тренировка

Изготвяне на тренировъчни програми съобразени със спецификата на конкретния заявител, както и тяхното провеждане от квалифицирани и сертифицирани инструктори.

Бюджетно планиране

Планиране на средства за осъществяване на конкретни проекти във всички области на сигурността и отбраната, степенуване на приоритетите при изпълнението на тези проекти, а така също и доставка на актуална маркетингова информация за международните пазари. Квалифицирана помощ в областта на финансовия мениджмънт и планирането на логистичното осигуряване.

;