Тренировка и обучение

Нашите професионални инструктори предлагат за нуждите на право-охранителните органи и структурите на Министерство на Отбраната, обучение в различни тренировъчни програми , разработвани индивидуално и съобразени със спецификата на конкретната група от обучаващи се.

Тактически курсове с използване на боеприпаси Simunition

Специализирани курсове за индивидуална и екипна тактика

Боравене с тактически фенер

Боравене с помощни средства

Подготовка за военни мисии

;